Emblematische voorstelling: Imparilitas [De ongelijkheid].