Emblematische voorstelling: Quis contra nos? [Wie can ons tegen staen?]