Collectie Vlaamse Gemeenschap Mozes en zijn Ethiopische vrouw Seporah
12 25 50 100
8 assets
Foto na restauratie 2013