Emblematische voorstelling: Consilio firmata Dei [Versterct door Godes]