Waerachtighe tijdinghe wt Weenen, hoe dat gheheel Moravien is veraccordeert met zijne keyserlijcke majesteydt ... eerst ghedruckt den 29 januarius, 1621.
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.