De tweede gazette universele des maents januarij, anno 1621. Hoe dat Moravia is ghereconcilieert met den keyser, ende ... Bucquoy is ghetrocken naer Hongheren ... eerst ghedruckt in januarius 1621
12 25 50 100
8 assets