Diversche tijdinghen uit Weenen in Oostenrijck, ende andere omligghende quartieren ... 8 januarius 1621
12 25 50 100
8 assets