Gheboden ende uytgheroepen ... den 18. december. 1702: Men ghebiedt andermael ... aen alle herbergiers, taverniers ... sich gheneirende met volck te logheren, ofte slaepers te houden ... dat sy alle avonden ... sullen over-brenghen ... hunne billietten inhoudende ... naeme, toe-naemen, qualiteyt ende employ vande persoonen ...
Inventaris nr. E 18497:1702,0018