Sculptuur
De kunstenaar had de bedoeling een beeld te maken dat op de waterspiegel van een vijver zou rusten en zocht een vorm die als het ware over het water scheert. Heirbaut verklaarde zijn werk als een vorm tussen schelp en vis die tevens iets heeft van de gestileerde vlucht van een vogel die duikt. Het beeld is een uniek exemplaar.