Emblematische voorstelling: Fata obstant [Godts wil, en eens-ghesproken-woort, zijn heel teghen]