Emblematische voorstelling: Gloria immortalis labore parta [Hard labeur baart eeuwige roem]