Verclaringe ende patente die den cheur-vorst van Saxen heeft laten publiceren ... By de welcke de ghepubliceerde mandaten de anno 1618. ende 1619. worden nu vernieuwt 1620. Ende alle vremde wervinghe oft opneminghe van krijsch-volck [!] zijn verboden
12 25 50 100
8 assets