Mozes en Aäron riepen alle leiders van het volk Israël bij zich