Portret van keizer Vitellius, die regeerde 69 (sleutelblok)