Jongetje op zijn doodsbed
foto na restauratie 2006