Emblematische voorstelling: Ulterius tentare veto [Ick verbied voorder te versoecken]