Emblematische voorstelling: Quocunque ferar [Waer ick mij late dragen]