Emblematische voorstelling: Reverentiam in matrimonio requiri [In het huwelijk is respect onontbeerlijk].