Rechten die ghelicht sullen worden op de brugghe op den voet vande voorgaende ordonnantien van sijne maj.t ten opsichte vande passerende schepen ... den 6. september 1701.

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.