Toe-voeghsel aen de ordonantie tot het toesien van vier en licht, gegeven den 24 september 1672 voor de gesellen der Plantynsche druckerye ... Aldus geresolveert ... ten huyse van de Plantynsche druckerye den 19 ianuarii 1753.