Emblematische voorstelling: Victo seculo [Eeuw verwonnen]