Nieuwe tijdingen uit Engelant met het placcaet vanden coninck van Enghelant door den welcken hy verbiedende is, dat zijn ondersaten niet en souden spreecken van matterie van staet. Ghedruckt den 10 meert 1621
12 25 50 100
8 assets