Installatie en presentatie van een Titiaan, Portret van een dame en haar dochter, particuliere verzameling in langdurig bruikleen aan het Rubenshuis (RH.LBI.2017.006)