Installatie en presentatie van een topstuk van Titiaan, in langdurig bruikleen aan het Rubenshuis (RH.LBI.2017.006)