Verhael van den hertoch van Beyeren, hoe dat hy tot Munichen heeft doen stellen 130. vendelen ... die hy in den slach voor Praeg heeft gewonnen ... den 15 januarius 1621
12 25 50 100
8 assets