Gheboden ende uytgheroepen ... den 14. junij 1701.: Alsoo tot conservatie vande ghemeyne ruste ... tusschen de ghene vande militie ... oorsaecke geven van groote desordres ...
Inventaris nr. E 18497:1701,0014