Advertentie. Alsoo myne heeren geinformeert zij, dat sekeren manspersoon middelbaer van taillie, dick van tronie ... hem op heden vervoordert heeft van op een onbetamelijcke maniere te mishandelen de geconsacreerde hostien ... van de sodaliteyt der paters jesuiten ...
12 25 50 100
4 assets
Inventaris nr. K 83833:2 Deel 4 van convoluut 83831