Emblematische voorstelling: Vindice fato [Door Godts ghevoeghenis, als wreecker]