Gheboden ende uytgheroepen ... den 31. maij. 1702: Alsoo ... ordre van sijne Ex.cie aen alle herbergiers, weerdts, weerdinnen ... over-te-brenghen de naemen, toe-naemen, qualiteyt ende employ van de peroonen die by hun, ofte t'hunnen huyse ... zijn comen logeren ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.