Emblematische voorstelling: Mihi pondera luxux [Wellusticheyt zijn mij soo swaer' gewichten]