Gheboden ende uyt-gheroepen ... den 16. november. 1703: Omme te voorcomen ... alle t'wist ende gheschil tusschen de vry meesters vande bussen-laede-maeckers, ende de ghene van het schrijn-werckers ambacht ...
Inventaris nr. E 18497:1703,0022