Sommaris inhoudende alle het memorabelste datter is ghepasseert inde oorlogen van Bohemen Slesien, Moravien, Hongrijen, Oostenrijck ende inden Pals, inde jaeren 1618. 1619. 1620. ende 1621. Eerst ghedruckt den 7 mey 1621
12 25 50 100
16 assets