Sommaris inhoudende alle het memorabelste datter is ghepasseert inde oorlogen van Bohemen Slesien, Moravien, Hongrijen, Oostenrijck ende inden Pals, inde jaeren 1618. 1619. 1620. ende 1621. Eerst ghedruckt den 7 mey 1621
12 25 50 100
16 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.