Verhael van de groote victorie ende slach die den graef van Bucquoy heeft vercreghen met de cosagghen teghen de Hunghersche ... Eerst ghedruckt den 31 meert 1621
12 25 50 100
8 assets