Verhael van de groote victorie ende slach die den graef van Bucquoy heeft vercreghen met de cosagghen teghen de Hunghersche ... Eerst ghedruckt den 31 meert 1621
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.