Copia van het executoriael, wtghegaen teghens Frederick Paltzgrave, binnen Weenen in Oostenrijck ... Eerst ghedruckt den 14 appril 1621
12 25 50 100
8 assets