Gheboden ende uyt-gheroepen ... den 20. januarij 1705: Alsoo ... is toeghestaen de lichtinghe van tweemael hondert duysent guldens, tot betaelinghe der pressante schulden van dese stadt ... onder andere de middelen van eenen stuyver op ieder veertel terwe, coren, garst, saet, peerde-boonen, &c ...
Inventaris nr. E 18497:1705,0001