Emblematische voorstelling: Fata viam invenient [Godts uutgesproken woort sal den wech vinden]