Emblematische voorstelling: Omnis caro foenum [Al het vleesch is hoy]