Gheboden ende uytgheroepen ... den 10. januarij. 1703: Alsoo men ... heeft inneghebrocht het avondt-gheluydt der clocken, ten tijde vande sinckinghe der overledene, tot groote onruste van onse goede inghesetenen ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.