Pinhelm met drieledige nekkap en embleem met Pruisische adelaar