Portret van keizer Geta, die regeerde 211-212 (sleutelblok)