Chronycke ofte beschryvinge van Antwerpen: De bekeeringe ende voortganck in de ware catholijcke religie, het fondëren der abdyen, met het oprechten van cloosters, als oock wanneer de selve sijn in dese stadt gekomen, met meer andere rariteyten, &c.
12 25 50 100
37 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.