Chronycke ofte beschryvinge van Antwerpen: De bekeeringe ende voortganck in de ware catholijcke religie, het fondëren der abdyen, met het oprechten van cloosters, als oock wanneer de selve sijn in dese stadt gekomen, met meer andere rariteyten, &c.
12 25 50 100
37 assets