Portret van keizer Severus II, die regeerde 306-307 (sleutelblok)