Portret van keizer Philippus II, die regeerde 247-249 (sleutelblok)