Gheboden ende uytgheroepen ... den 23. maij 1701: Alsoo ... sommighe borghers ... uyt-te-trecken ende wech te nemen de vruchten staende in hoveniers hoven ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.