Gheboden ende uytgheroepen ... den 23. maij 1701: Alsoo ... sommighe borghers ... uyt-te-trecken ende wech te nemen de vruchten staende in hoveniers hoven ...