Musea en Erfgoed Antwerpen wil via deze website de collectie van de verschillende Antwerpse stedelijke musea en erfgoedinstellingen in de kijker plaatsen. Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met onderstaande bepalingen:

Inhoud
Deze website stelt mediabestanden beschikbaar van collecties die bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Museum Mayer van den Bergh, Museum Plantin-Moretus, Rubenshuis, MAS, Middelheimmuseum, Museum Vleeshuis, Red Star Line Museum, Letterenhuis en het Rubenianum worden beheerd. Het registreren en digitaliseren van deze collecties gebeurt met de grootste zorg. Desondanks kan het voorkomen dat de gegeven informatie onjuistheden bevat. Musea en Erfgoed Antwerpen behoudt zich het recht om stilzwijgend wijzigingen aan te brengen. Bij twijfel over de inhoud kan u contact opnemen met Musea en Erfgoed Antwerpen via damsbeheerder@stad.antwerpen.be

Aansprakelijkheid
Musea en Erfgoed Antwerpen is niet aansprakelijk voor mogelijk onjuiste gegevens of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens zoals die in deze website zijn opgenomen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Musea en Erfgoed Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Auteursrechten
De aangeboden mediabestanden zijn rechtenvrij. Zowel de metadata als de mediabestanden vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen. Dit betekent dat iedereen gratis alle mediabestanden mag downloaden en hergebruiken, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden. De gebruiker verbindt zich ertoe bij elk hergebruik een bronvermelding op te nemen zoals gespecificeerd bij het individuele mediabestand. Indien dit beeld gebruikt wordt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.

In uitzonderlijke gevallen is nog individueel auteursrecht van toepassing. In België kunnen (de erfgenamen van) individuele schrijvers, fotografen en illustratoren tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur rechten doen gelden. Voor deze mediabestanden heeft Musea en Erfgoed Antwerpen een auteursrechtelijke vergoeding betaald voor het gebruik van dit materiaal. Hergebruik van deze mediabestanden is niet mogelijk.

Mediabestanden waarop auteursrecht rust en waarvoor Musea en Erfgoed Antwerpen geen auteursrechtelijke vergoeding betaald heeft, is enkel te raadplegen in de verschillende leeszalen.

Hoewel Musea en Erfgoed Antwerpen zorgvuldig omgaat met het klaren van rechten, kan er niet 100 percent gegarandeerd worden dat alle mediabestanden vrij zijn van auteursrechten. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de mediabestanden op deze website, kunnen zij contact opnemen met Musea en Erfgoed Antwerpen via damsbeheerder@stad.antwerpen.be