Emblematische voorstelling: Virtus difficilis, sed fructuosa [De deugd vraagt moeite, maar brengt loon]